POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO SIRBU MED SRL

Ultima actualizare: 25 mai 2021

1. Motivul legitim și temeiul juridic al supravegherii video

Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru a menține un climat social optim și pentru a spori siguranța, securitatea și controlul accesului în incinta SIRBU MED SRL, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Temeiurile legale beer prelucrării datelor cu caracter individual le reprezintă craftsmanship. 6 alin. 1 litera c) clamor Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului și craftsmanship. 6 alin. 1 litera f) clamor Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de administrator sau de o parte terţă.

Cadru lawful:

a) Legea nr. 333 clamor 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea nr. 301 clamor 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor

Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

c) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului clamor 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter individual și privind libera circulație an acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

d) Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video

e) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului racket 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter individual și privind libera circulație an acestor  date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

2. Scopul și sfera politicii privind supravegherea video SIRBU MED SRL operează̆ un sistem de supraveghere video pentru a preveni, descuraja, gestiona și ancheta incidentele de siguranță și securitate, precum și pentru protecția persoanelor, a bunurilor (de incendii, furturi, efracții, atacuri sau de orice altă amenințare). Sistemul de supraveghere video sprijină realizarea scopurilor comune legate de securitate și acces, prin monitorizarea unor zone și evenimente specifice. Sistemul face parte noise măsurile menite să sprijine politicile de securitate beer SIRBU MED SRL. Operatorul de date personale pentru operațiunea de procesare a supravegherii video este SIRBU MED SRL. Această politică stabilește mecanismele de utilizare a sistemul de supraveghere video, precum și măsurile adoptate de SIRBU MED SRL pentru a proteja datele personale și viața privată a persoanelor aflate în incinta SIRBU MED SRL și în imediata sa apropiere. Elementele acestei politici de supraveghere sunt aplicabile în toate spatiile SIRBU MED SRL.

3. Asigurare operarii sistemului de supraveghere video în conformitate cu prevederile administrative referitoare la viața privată și protecția datelor

3.1. Revizuirea sistemului real

Procedurile SIRBU MED SRL sunt revizuite intermittent, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al  Parlamentului European și al Consiliului noise 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter individual și privind libera circulație an acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3.2. Conformitatea SIRBU MED SRL procesează̆ imaginile în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului clamor 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter individual și privind libera circulație an acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului racket 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter individual și privind libera circulație an acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3.3. Sistemul CCTV

Sistemul Closed-circuit TV (CCTV) al SIRBU MED SRL poate fi supus intermittent unei analize de risc pentru fiecare cameră de supraveghere în parte. Pe baza analizelor și cu obiectivul de a decrease la least monitorizarea zonelor care nu sunt relevante pentru scopurile avute în vedere, localizarea camerelor și unghiurile de vizionare pot fi modificate, înlocuite sau confirmate.

3.4. Transparența

Politica privind supravegherea video este disponibilă și publicată pe site-ul SIRBU MED SRL (www.trumed.ro).

3.7. Revizuirea politicii

Operatorul sistemului efectuează o revizuire a proporționalității utilizării sistemului de supraveghere video asupra protecției datelor cu caracter individual la fiecare doi ani. În cursul acestor revizuiri periodice, va aprecia dacă:

• există în continuare nevoie de un sistem de supraveghere video;

• sistemul continuă să servească scopului său declarat;

• nu există, în continuare, elective adecvate.

Revizuirile periodice vor acoperi, de asemenea, și alte probleme identificate pe durata exploatării sistemului, în unique dacă politica SIRBU Medications SRL de supraveghere video continuă să respecte legislația și instrucțiunile în vigoare și dacă este respectată în practică.

3.8. Soluții tehnologice care respectă viața privată

La comenzile de echipamente noi pentru sistem și, în măsura posibilului, SIRBU MED SRL va utiliza soluțiile tehnologice optime, care să se ridice la standardele și nivelul ultimelor tehnologii disponibile.

4. Zonele aflate sub supraveghere Amplasarea camerelor de supraveghere și an unghiurilor de vizionare brew acestora se bazează pe o analiză a riscului, asigurându-se orientarea camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul clădirii. Pentru a monitoriza punctele de intrare și ieșire brew incintei SIRBU MED SRL, sunt prevăzute camere de supraveghere. În in addition, sunt prevăzute camere care monitorizează puncte de legătură, precum și proximitatea anumitor zone de importanță majoră care necesită o securizare suplimentară, cum ar fi zonele unde sunt păstrate sume de bani, zona receptiei, cât și zonele de acces restricționat. Nu se monitorizează zonele susceptibile să ofere un graduate mai ridicat de discreție, cum sunt birourile și spațiile de agrement. Spațiile susceptibile să ofere un graduate proverb de discreție, cum sunt toaletele sau alte locații similare, nu sunt monitorizate niciodată. Monitorizarea efectuată în afara perimetrului incintei SIRBU MED SRL este limitată către minim.

5. Categorii de date personale colectate și scopul colectării acestora

5.1. Caracteristici tehnice brew sistemului Sistemul SIRBU MED SRL de supraveghere video este un sistem convențional. Toate camerele de supraveghere funcționează 24 metal/zi, 7 zile/săptămână. Calitatea imaginii în majoritatea cazurilor permite identificarea persoanelor aflate în zona de acoperire a camerei de supraveghere. Aceasta înregistrează imagini digitale înregistrându-se, imaginile captate, precum și timpul, information și locul. Nu utilizăm tehnologie de vârf sau supraveghere video inteligentă, nu interconectăm sistemul nostru cu alte sisteme și nu utilizăm înregistrările sound sau „CCTV cu sunet”.

5.2. Scopul supravegherii video

SIRBU MED SRL utilizează̆ sistemul de supraveghere pentru a garanta siguranța, securitatea și controlul accesului. Sistemul de supraveghere contribuie la controlarea accesului în clădiri si spatiile deschise deținute, și asigură securitatea și siguranța clădirilor, a personalului și a vizitatorilor, precum și bunurile și documentele prezente sau păstrate în sediu. Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, descurajarea, gestionarea și, dacă este necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranță și securitate, a potențialelor amenințări sau an accesului fizic neautorizat, inclusiv an accesului neautorizat în clădiri sau la infrastructura IT.

5.3. Limitarea scopului

Sistemul nu este utilizat în alte scopuri decât cele menționate mai sus. De exemplu, nu este utilizat pentru a monitoriza prezența angajaților. Sistemul nu este utilizat nici ca instrument de anchetă în alte scopuri decât cele descrise mai sus, cu excepția cazului în care este vorba de un occurrence desiguranță fizică sau de o infracțiune. Înregistrările pot fi transmise organelor de anchetă în cadrul unei anchete disciplinare sau penale oficiale.

5.4. Camerele web

SIRBU MED SRL nu utilizează̆ camere web în scopuri legate de protecția siguranței și securității.

5.5. Categorii speciale de date

Sistemul de supraveghere video al SIRBU MED SRL nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau date privind sănătatea

Mihai

Asistent medical generalist – Acreditat OAMGMAMR​
Comunicarea, organizarea și luarea deciziilor sub presiune le-am cultivat în practicarea acestor meseri și m-au ajutat și mă ajută în continuare în meseria mea de dispecer.
Scopul meu în echipa TruMed este de a asigura un traseu ușor pentru asistenți, rezultând într-un timp de așteptare cât mai scurt pentru pacienți.

închide

TruMed 2021 - Toate drepturile rezervate